תזכוריות למסכי מחשב

מבחר תזכוריות למסך מחשב

ניתן להזמין מתוך מבחר דגמים של תזכוריות הניתנות להתדבקה למסכי מחשב

יש אפשרות לעצב תזכורית עם אפשרויות נוספות לפי הצורך בכמויות