נעלי עבודה

נעלי עבודה למטבח, למוסכים, למפעלים מכל דרגה של דרגת בטיחות